Illegaler Tierfriedhof auf Słubice muss aufgelöst werden.

Im Park des Sport- und Freizeitzentrums Słubice wurde ein illegaler Tierfriedhof angelegt.

An 11 Orten begruben unbekannte Menschen wahrscheinlich ihre Hunde, was auf Fotos oder Inschriften auf einigen Gräbern beruht. Die Gemeinde erfuhr davon Ende Januar. Am 6. Februar diskutierten der stellvertretende Bürgermeister von Słubice Adrian Dydyna-Marycka und die Mitarbeiter des Magistrats das Thema mit Vertretern des Tiervereins, der Bezirkstierärztlichen Inspektion und Sanepid.

– Der Bereich muss gereinigt werden, da der Grat illegal angeordnet ist. Deshalb appellieren wir an die Menschen, die ihre Tiere dort begraben haben, sie bis zum 8. März auf legal betriebene Tierfriedhöfe zu bringen“, sagt der stellvertretende Bürgermeister von Adrian Dydyna-Marycka. Der nächstgelegene Tierfriedhof befindet sich in Gorzów Wielkopolski.

Die in Polen geltenden Vorschriften erlauben es nicht, tote Tiere allein zu begraben, auch nicht in ihrem eigenen Garten. Tiere müssen entsorgt werden. – Wir verstehen, dass einige Menschen, die ihre vierbeinigen Tiere als Familienmitglieder behandeln, dies vermeiden möchten und deshalb Tiere züchten, zum Beispiel in Wäldern oder in anderen Gebieten. Dies kann jedoch zu einer Kontamination des Wassers führen oder eine Bedrohung für die Umwelt darstellen – betont A. Dydyna-Marycka.

Die einzige Lösung besteht darin, Tiere an einem dafür vorgesehenen Ort zu begraben. In Polen gibt es mehrere Friedhöfe für Hunde oder Katzen. Wenn ein Tierfriedhof auf Słubice diesen Ort, z.B. den Tierverein oder einen Investor, bei der Gemeinde einrichten und verwalten möchte, würden wir versuchen zu helfen, wenn es einen solchen Willen der Bewohner gibt“, sagt A. Dydyna-Marycka. – Wir würden prüfen, ob wir eine geeignete Fläche für einen solchen Friedhof haben, denn die Vorschriften sind in dieser Hinsicht restriktiv. Eigentlich dasselbe wie beim Aufbau einer typischen Nekropolis – fügt er hinzu.

Bei der Sitzung im Magistrat wurde unter anderem vereinbart, dass die Mitglieder des Vereins Tiere an einer Informationskampagne der Gemeinde teilnehmen, deren Ziel es ist, die Anwohner mit den Vorschriften für die Bestattung von Tieren vertraut zu machen und Friedhöfe für Tiere anzugeben, auf denen sie legal bestattet werden können. Die Gemeinde wird zu diesem Thema Broschüren erstellen, die von Tieren verteilt werden, sowie z.B. von Tierärzten. Unter den Bewohnern wird es auch eine Umfrage darüber geben, ob unter Słubice ein Tierfriedhof eingerichtet werden soll. Wir werden die Bewohner auch fragen, welche Beträge sie bereit wären, für die Bestattung ihrer Tiere zu zahlen.

Übersetzt mit http://www.DeepL.com/Translator
Nielegalny cmentarz dla zwierząt w Słubicach musi zostać zlikwidowany
w parku przy Słubickim Ośrodku Sportu i Rekreacji powstał nielegalny cmentarz zwierząt. W 11 miejscach nieznane osoby pochowały tam prawdopodobnie swoje psy, co wynika ze zdjęć czy napisów na niektórych nagrobkach. Gmina dowiedziała się o tym pod koniec stycznia. 6 lutego zastępca burmistrza Słubic Adriana Dydyna-Marycka oraz pracownicy magistratu rozmawiali na ten temat m.in. z przedstawicielami stowarzyszenia Animals, powiatowej inspekcji weterynaryjnej i Sanepidu.

– Teren ten będzie musiał zostać uprzątnięty ponieważ grzebowisko zostało urządzone w sposób nielegalny. Dlatego zwracamy się z apelem do osób, które pochowały tam swoje zwierzęta, żeby do 8 marca przeniosły je na legalnie działające cmentarze dla zwierząt – mówi zastępca burmistrza Adriana Dydyna-Marycka. Najbliższy taki cmentarz dla zwierząt znajduje się w Gorzowie Wlkp.

Obowiązujące w Polsce przepisy nie zezwalają na samodzielne grzebanie martwych zwierząt, nawet we własnym ogrodzie. Zwierzęta muszą zostać zutylizowane . – Rozumiemy, że niektóre osoby, które swoje czworonogi traktują jak członków rodziny, chciałyby tego uniknąć i dlatego chowają zwierzęta na przykład w lasach czy na innych terenach. Ale to może prowadzić choćby do skażenia wody czy być zagrożeniem dla środowiska – podkreśla A. Dydyna-Marycka.

Jedynym rozwiązaniem jest grzebanie zwierząt w miejscu do tego wyznaczonym. W Polsce jest kilkanaście cmentarzy dla psów czy kotów. Działają one wszystkie na zasadach komercyjnych, bo prowadzenie takich cmentarzy nie należy do zadań gmin.– Jeśli cmentarz dla zwierząt w Słubicach chciałoby urządzić i administrować tym miejscem na przykład stowarzyszenie Animals lub do gminy zgłosiłby się w tym temacie jakiś inwestor, spróbowalibyśmy pomóc, o ile oczywiście będzie taka wola mieszkańców – mówi A. Dydyna-Marycka. – Sprawdzilibyśmy, czy dysponujemy odpowiednim terenem na takie cmentarz, bo przepisy są w tej kwestii restrykcyjne. Właściwie tożsame z tymi, które mają zastosowanie przy zakładaniu typowych nekropolii – dodaje.

Podczas spotkania w magistracie ustalono m.in. że członkowie stowarzyszenia Animals włączą się w akcję informacyjną gminy, której celem jest przybliżenie mieszkańcom przepisów związanych z pochówkiem zwierząt i wskazanie cmentarzy dla zwierząt, gdzie można legalnie je pochować. Gmina przygotuje ulotki na ten temat, które będą kolportowane przez Animalsów, a także dostępne np. u lekarzy weterynarii. Wśród mieszkańców zostanie też przeprowadzona sonda na temat tego, czy w Słubicach powinien powstać cmentarz dla zwierząt. Zapytamy też mieszkańców jakie kwoty byliby skłonni zapłacić za pochówek swoich zwierząt.

Werbeanzeigen

Verfasse einen Kommentar

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google Foto

Du kommentierst mit Deinem Google-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.