Workshops für Organisationen, die im Grenzgebiet zusammenarbeiten.

Am 31. Januar, von 10.00 bis 15.00 Uhr, findet im Rathaus Słubice ein Workshop für Vertreter von Institutionen und Organisationen statt, die an der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit beteiligt sind.

Veranstalter ist die Euroregion Pro Europa Viadrina.

Ziel des Workshops ist es, den Dialog zwischen Institutionen und Organisationen zu erleichtern, die in der deutsch-polnischen Grenzregion zusammenarbeiten. Sie werden von Szymon Kopiecki geleitet, einem Experten unter anderem für den deutsch-polnischen und interkulturellen Austausch, der verschiedene Kommunikationswege im sozialen Kontext praxisnah vorstellt und auf die Auswirkungen von Stereotypen auf Partnerschaftskontakte aufmerksam macht. Die Workshops richten sich in erster Linie an Menschen, die mit Institutionen in Deutschland zusammenarbeiten oder dies planen.

Diejenigen, die an den Workshops teilnehmen möchten, können sich mit dem beigefügten Formular anmelden. Sie ist bis zum 25. Januar 2109 per E-Mail zu übermitteln: info@euroregion-viadrina.pl oder per Fax (95 735 8461). Aufgrund der begrenzten Anzahl von Plätzen ist die Reihenfolge der Einreichungen entscheidend. Weitere Informationen erhalten Sie bei Magdalena Chaciej, Tel. 95 735 84 47, E-Mail: chaciej@euroregion-viadrina.pl

Warsztaty dla organizacji współpracujących na pograniczu

31 stycznia, od 10.00 do 15.00, w słubickim Urzędzie Miejskim, odbędą się warsztaty dla przedstawicieli instytucji i organizacji zaangażowanych w transgraniczną współpracę. Organizatorem jest Euroregion Pro Europa Viadrina.

Warsztaty mają ułatwić dialog pomiędzy instytucjami i organizacjami współpracującymi na polsko-niemieckim pograniczu. Poprowadzi je Szymon Kopiecki, ekspert w zakresie m.in. wymiany polsko-niemieckiej i międzykulturowej, który w praktyczny sposób przedstawi różne sposoby komunikacji w kontekście społecznym, zwróci uwagę na wpływ stereotypów na kontakty partnerskie. Warsztaty przeznaczone są przede wszystkim dla osób, które współpracują z instytucjami z Niemiec lub mają to w swoich planach.

Chętni mogą zgłosić swój udział w warsztatach na formularzu, który znajduje się w załączniku. Trzeba go przesłać do 25 stycznia 2109 roku na mail: info@euroregion-viadrina.pl lub faksem (95 735 8461). Ze względu na ograniczoną ilość miejsc decydować będzie kolejność zgłoszeń. Bliższych informacji udziela Magdalena Chaciej, tel. 95 735 84 47, mail: chaciej@euroregion-viadrina.pl

Werbeanzeigen

Verfasse einen Kommentar

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google Foto

Du kommentierst mit Deinem Google-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.