750 Tsd. Zloty für Straßenreparaturen

Die Gemeinde Słubice entschied sich für eine Ausschreibung zur Reparatur ihrer wichtigsten Straßen.

Für diese Investition wurden 750.000 Zloty ( ~175.000 Euro) bereitgestellt. Die Ausschreibung wurde von der lokalen Firma Eurokop gewonnen, die in Kürze ihre Arbeit aufnehmen wird. Folgende Straßen werden in Słubice erneuert: Krasiński (Erweiterung einer Betonplattenstraße), Grzybów, Kopernika, Witosa und Południowa, Zielona, Lipowa und ein kleines Fragment von Słoneczna in Gary. In Rybocice wird der Wiederaufbau der Straße, die durch das Dorf führt, fortgesetzt und in Kunowice wird Rubinów renoviert. Auf all diesen Straßen wird Asphalt gegossen. Das Unternehmen, das die Ausschreibung gewonnen hat, gibt 7 Jahre Garantie. Die meisten Straßen werden in naher Zukunft renoviert, und nur mit der Modernisierung der Straßen Kopernika und Witosa wird es notwendig sein, bis Słubice Wasser- und Abwasserwerk modernisiert die Kanalisation und das Wassernetz dort. Aus diesem Grund werden diese beiden Straßen im dritten Quartal des Jahres modernisiert.

750 tys. zł na remonty dróg

gmina Słubice rozstrzygnęła przetarg na przebudowę kolejnych swoich dróg. Przeznaczyła na tę inwestycję 750 tys. zl. Przetarg wygrała lokalna firma Eurokop, która lada dzień rozpocznie prace. W Słubicach przebudowane zostaną ulice: na osiedlu Krasińskiego (przedłużenie drogi z płyt betonowych), Grzybowa, Kopernika, Witosa i Południowa oraz Zielona, Lipowa i mały fragment Słonecznej w Golicach. W Rybocicach będzie kontynuacja rozpoczętej przebudowy drogi prowadzącej przez wieś, a w Kunowicach do remontu pójdzie Rubinowa. Na wszystkich tych drogach wylany zostanie asfalt. Firma, która wygrała przetarg daje 7-letnią gwarancję. Większość dróg remontować będzie w najbliższym czasie, a tylko z modernizacją ulic: Kopernika i Witosa będzie się trzeba wstrzymać do momentu aż słubicki Zakład Usług Wodno-Ściekowych zmodernizuje tam sieć kanalizacyjną i wodną. Z tego powodu te dwie ulice modernizowane będą w trzecim kwartale roku.

Werbeanzeigen

Verfasse einen Kommentar

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google Foto

Du kommentierst mit Deinem Google-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.